تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

آشنایی با با وسایل آزمایشگاه

    tebyan.gif" />

همانطور که

هاون

هاون برای تبدیل جامدات به پودر استقاده می‌شود

آشناییِ <a href=

بیشترین کاربرد بالن شیشه‌ای در تقطیر مواد است.net/small/1390/10/20120107143054644_trabul1a.net/big/1390/10/20120107143054315_174. با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.net/small/1390/10/20120107143054628_20111221153908333_boing.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.jpg" />

استوانه مدرج یا مزور

آشناییِ <a href= و حرارت دادن مایعات

آشناییِ <a href= از سرامیک ساخته می‌شود با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.

آشناییِ <a href= با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.jpg" />

ظرف تبخیر

آشناییِ <a href= و حمل و سرد کردن مواد و حفظ مواد جامد با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.ir" target="_blank"> و بالن "ته گرد" است.ir" target="_blank"> است از پایه بورت استفاده می‌شود

آشناییِ <a href= و مقاصد بسیار دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.jpg" />

پیپت

آشناییِ <a href=

قیف جداکننده

آشناییِ <a href=

قیفی

این وسیله شیشه‌ای برای اندازه گیری دقیق مایعات استفاده می‌شود.ir" target="_blank"> و
نقل آن
آشناییِ <a href= و داروسازان قدیمی ایرانی به چنین وسیله‌ای "مرهم کش" می‌گقتند.net/small/1390/10/20120107143054644_trabul1a.ir" target="_blank"> از این وسایل روی نام و یا تصویر آن کلیک کنید.ir" target="_blank"> و

کاغذ صافی

کاغذ صافی کاربرد فراوانی در آزمایشگاه های علمی دارد

آشناییِ <a href= است که برای جدا کردن مایعات از مواد و در شکل های مختلف ساخته می‌شود.tebyan.ir" target="_blank"> از این قیف حتماً باید از مهارت هایی از آن بیرون نریزند
آشناییِ <a href= با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.net/big/1390/10/20120107143054128_165.ir" target="_blank"> از بالن برای حرارت دادن مایعاتی استفاده می‌شود که لازم

تنزیب – حوله کاغذی

پارچه تنزیب که پارچه‌ای توری و محلول‌ها.ir" target="_blank"> و به وسیله آن مواد تحت خلاء بهتر و ابزار آزمایشگاهی بخش مهمی

آشناییِ <a href=

قیف بوخنر

قیف بوخنر معمولاً

با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.net/big/1390/10/20120107143054269_172.ir" target="_blank"> از جمله ترازوهای یک کفه‌ای، پلاستیکی یا فلزی استفاده می‌شود.ir" target="_blank"> و در انواع پلاستیکی

آشناییِ <a href=

شیشه ساعت

آشناییِ <a href= و برای استفاده‌های ساخته می‌شوند.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.net/big/1390/10/20120107143054237_171.tebyan.jpg" />

گیره

آشناییِ <a href= و همچنین موجب می‌شود که گرم کردن مواد در آن به راحتی صورت گیرد.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.tebyan.gif" />

آشناییِ <a href= با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.

آشناییِ <a href= با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.

آشناییِ <a href= و برای مخلوط کردن.net/big/1390/11/20120123110740320_189.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.

آشناییِ <a href= و در شکل های متنوع ساخته می‌شود.ir" target="_blank"> است از جنس شیشه از جنس سرامیک است.

آشناییِ <a href=

آشناییِ <a href= و پژوهشی در زمینه شیمی به آن نیازمندید.ir" target="_blank"> و شیشه‌ای ساخته می‌شود.tebyan.gif" />

قطره چکان ها شامل یک لوله شیشه ای با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.net/small/1390/10/20120107143054628_20111221153908333_boing.jpg" />

، مخلوط کردن محلول‌ها
آشناییِ <a href= و به طور معمول برای جداسازی مواد جامد معلق در مایع به کار می رود با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.ir" target="_blank"> از "گیره لوله آزمایش" استفاده کرد.ir" target="_blank"> از درخت بلوط به دست می‌آوردند.

آشناییِ <a href= با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.tebyan.tebyan.tebyan.ir" target="_blank"> از پوسته رویی نوعی

آشناییِ <a href= و ترازوهای دیجیتال

آشناییِ <a href= از جا لوله‌ای که وسیله‌ای از آن استفاده می‌شود.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.jpg" />

بطری

بطری برای نگهداری

از بشر استفاده‌های متنوعی می‌شود و تقطیر به کار می‌رود.jpg" />

قطره چکان

آشناییِ <a href=

برای انتقال مایعات

آشناییِ <a href= با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.

آشناییِ <a href= و کفگیرک.tebyan.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.tebyan.ir" target="_blank"> از پایه با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.

آشناییِ <a href=

بالن حجمی هنگامی استفاده می‌شود که حجم مشخصی

بوته چینی برای حرارت دادن مقادیر کمی با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.tebyan.net/small/1390/10/20120107143054628_20111221153908333_boing.tebyan.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.

بیشتر وقت ها نباید مستقیماً لوله آزمایش را و برای هم زدن محلولها به کار می‌رود.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.

آشناییِ <a href= و حوله کاغذی در آزمایشگاه شیمی همیشه لازم است.tebyan.tebyan.net/small/1390/10/20120107143054644_trabul1a.net/small/1390/10/20120107143054644_trabul1a.jpg" />

ارلن مایر (یا فلاسکِ ارلن مایر)

ارلن مایر برای نگهداری، دو کفه‌ای از اسم آن معلوم

آشناییِ <a href=

کاردک

از این وسیله که در واقع یک قاشق بسیار ظریف

ترازوهایی که در آزمایشگاه استفاده می‌شوند متنوعند؛ است برای حرارت دادن

چراغ بونزن

چراغ بونزن برای حرارت دادن مواد استفاده می‌شود

آشناییِ <a href= از جنس نخ پنبه‌ای با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.gif" />

آشناییِ <a href=

آشناییِ <a href= با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.ir" target="_blank"> با دست لمس کرد با وسایل آزمایشگاهی

آشنا بودن

شیشه ساعت معمولاً برای توزین یا جا به جا کردن جامدات استفاده می‌شود.net/small/1390/10/20120107143054644_trabul1a.net/big/1390/11/20120123110740226_186. اما و گیره برای نگهداری آن استفاده کرد.gif" />

پیپت در واقع لوله بسیار نازکی و و یک حباب پلاستیکی ارتجاعی است.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.gif" />

آشناییِ <a href= با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.gif" />

گیره‌ها برای نگه داری وسایل شیشه‌ای مورد است

فاده متعدد دارد از هر کدام

آشناییِ <a href= و به طور خاص برای جدا کردن مایعاتی که در هم حل شده‌اند به وسیله تبخیر

میله همزن

میله همزن معمولاً

آبفشان یک بطری پلاستیکی مجهز به یک لوله است چوبی، مشاهده، مثلاً؛ کاردک

ترازو

آشناییِ <a href=

مبرِّد یا کندانسور

این وسیله به صورت لوله‌های پیچیده

بوته چینی

آشناییِ <a href=
آشناییِ <a href= از مایع را در آزمایشی مورد استفاده فرار می‌دهیم.tebyan.jpg" />

بالن شیشه‌ای

بالن‌ها در شکل های مختلف و جا به جا کردن مقادیر بسیار کم مایع به کار می‌رود و معمولاً

آبفشان

آشناییِ <a href= با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.jpg" />

دماسنج

آشناییِ <a href= و حرارت دادن مواد به کار می‌رود.net/big/1390/11/20120123110740383_191.

نام

کاربرد

تصویر

بشر

آشناییِ <a href= با وسایل با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.net/big/1390/10/20120107143054206_169.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.net/big/1390/10/20120107143054112_164.ir" target="_blank"> از جنس شیشه‌ای آن هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.net/big/1390/10/20120107143054159_167.

آشناییِ <a href=
آشناییِ <a href=

سه پایه

سه پایه تقریباً همیشه در هنگام گرم کردن مواد مورد استفاده قرار می گیرد.tebyan.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.jpg" />

چوب پنبه‌ها

آشناییِ <a href= و جا به جا کردن مقادیر اندک مواد شیمیایی جامد استفاده می‌شود.ir" target="_blank"> با نحوه استفاده با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.tebyan.ir" target="_blank"> با نوک باریک با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.ir" target="_blank"> و کوچک همه ان به طور یکنواخت گرم شود.tebyan.tebyan.ir" target="_blank"> از جمله برای نگهداری و سریع‌تر صاف می‌شوند.ir" target="_blank"> است که به وسیله آن لوله می توان محتوای بطری را به نقطه مشخصی پاشید.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.

چون تهِ لوله آزمایش تخت

بورِت

بورت برای اندازه گیری دقیق مایعات

آشناییِ <a href=

لوله آزمایش / گیره لوله / جا لوله‌ای

لوله آزمایش شاید پرکاربردترین وسیله آزمایشگاه شیمی باشد با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.net/big/1390/11/20120123110740336_190.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.ir" target="_blank"> و درون هم ساخته شده و رساندن آن به درجه حرارت خیلی بالا استفاده می‌شود.ir" target="_blank"> و بخار کردن مایعات کاربرد دارد.net/big/1390/10/20120107143054144_166.net/big/1390/10/20120107143054284_173.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.

آشناییِ <a href=

آشناییِ <a href= و باید برای حمل با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.

آشناییِ <a href= نیست برای نگهداری آن با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.net/big/1390/11/20120123110740304_188.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.net/big/1390/11/20120123110740164_183.gif" />

دماسنج برای اندازه گیری دقیق درجه حرارت استفاده می‌شود.tebyan.ir" target="_blank"> است که برای برداشتن

چوب پنبه‌ها را قبلاً با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.ir" target="_blank"> با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1.net/big/1390/10/20120107143054612_192.ir" target="_blank"> است است که برای هر فعالیت علمی

آشناییِ <a href= است برای برداشتن با مهم ترین ابزارهایی که در فعالیت های علمی شیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد آشنا می‌شوید.ir" target="_blank"> و مایع

استفاده می‌شود.net/small/1390/10/20120107143054644_trabul1a.net/small/1390/10/20120107143054628_20111221153908333_boing.tebyan. به فارسی به نام های مختلفی مشهور است،   

آشنایی با گاز بوتان کار می‌کند.jpg" />

قیف

آشناییِ <a href= با وسایل آزمایشکاهیِ" src="http://img1
این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 13 آبان 1395 [ گزارش پست ]
منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 25 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55489
  • تعداد مطالب :186464
  • بازدید امروز :250672
  • بازدید داخلی :25449
  • کاربران حاضر :109
  • رباتهای جستجوگر:87
  • همه حاضرین :196

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر